• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Úradné hodiny

Úradné hodiny počas školského roka 2019/2020 a e-mailové adresy kontaktných zamestnancov JŠP

Poskytovanie informácií

Úradné hodiny
riaditeľka

PhDr. Helena Hanuljaková

streda:  15:00 – 16:30
zástupkyňa riaditeľky
pre odbor anglického jazyka

PhDr. Eva Žitná

utorok: 15:00 – 16:30
zástupkyňa riaditeľky pre odbor
románskych, slovanských a
orientálnych jazykov

Mgr. Karatína Žabková 

pondelok:

 16:30 – 18:00 

zástupca riaditeľky pre odbor
germánskych jazykov a
elokovaného pracoviska
Vazovova 14

PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

utorok: 15:30 – 17:00
Kancelária školy
Palisády
p. M. Raitlová  
p. E. Boršová

pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

12:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:00
11:00 – 16:30
11:00 – 15.30

Kancelária školy
Vazovova 14

Ing.  O. Štrbová

pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

15:00 – 16:30
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
15:00 – 17:00
14:00 – 15:30

Čitáreň Róbert Raitl pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:
09:00 – 17:00 
11:00 – 19:00 
09:00 – 17:00
09:00 – 17:00
08:00 – 16:00
Vrátnica – informácie

Palisády 38:
Ing. Jana Michalíková
Anna Dolinajová

Vazovova 14:
Ing. Helena Jasenovcová

pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 19:00