• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Úradné hodiny

 

Poskytovanie informácií

Úradné hodiny
riaditeľka

PhDr. Helena Hanuljaková

streda:  15:00 – 16:30
zástupkyňa riaditeľky
pre odbor anglického jazyka

PhDr. Eva Žitná

utorok: 15:00 – 16:30
zástupkyňa riaditeľky pre odbor
románskych, slovanských a
orientálnych jazykov

PhDr. Viktória Gerulová, PhD.

viktoria.gerulova@1sjs.sk

streda:

 15:00 – 16:30

zástupca riaditeľky pre odbor
germánskych jazykov a
elokovaného pracoviska
Vazovova 14

PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

pondelok: 15:30- 17:00
Kancelária školy
Palisády
p. M. Raitlová 

pondelok – streda

štvrtok

piatok

 

 

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

10:00 – 12:00, 14:00 – 16:30

10:00 – 12:00, 14:00 – 15:30

 

 

Kancelária školy
Vazovova 14

Ing.  O. Štrbová

pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:30
14:00 – 15:30

Vrátnica – informácie

Palisády 38:
Ing. Jana Michalíková

Anna Dolinajová

Vazovova 14:
Ing. Helena Jasenovcová

Eva Boršová

pondelok: 
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 20:30
07:00 – 19:00