• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Povinné zverejnovanie

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo Predmet/Názov Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Objednávky

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Faktúry

Zmluvy

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Zmluvy

Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia zákazky
Názov zákazky – suma bez DPH
Dátum predloženia ponuky
Kontaktná osoba
19. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, linoleum

19 275,00 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

16. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, nábytok

11 459,27 Eur

24. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

15. 08. 2019

Výzva na predloženie ponuky, maľovanie

8 333,33 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

27. 07. 2018

Výzva na predloženie ponuky, oporný múr

30 000,00 Eur

10. 08. 2018 do 13.00 hod.

Magdaléna Rácová

0908391036

rac@1sjs.sk

04. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena okien

9 759,87 Eur

11. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

15. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter

4 000,00 Eur

19. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

18. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, doplnenie škol. nábytku

7 254,72 Eur

26. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

22. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_2

10 833,33 Eur

25. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_3

4 399, 68 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena PVC krytín

16 765,42 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk


Verejné obstarávanie

do roku 2017

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže do roku 2017

 


do roku 2017