• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Povinné zverejnovanie

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo Predmet/Názov Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Objednávky

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Faktúry

Zmluvy

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  
      0,00 €  

Zmluvy

Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia zákazky
Názov zákazky – suma bez DPH
Dátum predloženia ponuky
Kontaktná osoba
27. 11. 2019

Výzva na obstarávanie výpočtovej techniky

Cenová tabuľka

51 000,00 Eur

02. 12. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Matej Meľo

02 482 641 39

matej.melo@region-bsk.sk

19. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, linoleum

19 275,00 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

16. 09. 2019

Výzva na predloženie ponuky, nábytok

11 459,27 Eur

24. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

15. 08. 2019

Výzva na predloženie ponuky, maľovanie

8 333,33 Eur

30. 09. 2019 do 10.00 hod.

Helena Stachová

0940892110

sta@1sjs.sk

27. 07. 2018

Výzva na predloženie ponuky, oporný múr

30 000,00 Eur

10. 08. 2018 do 13.00 hod.

Magdaléna Rácová

0908391036

rac@1sjs.sk

04. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena okien

9 759,87 Eur

11. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

15. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter

4 000,00 Eur

19. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

18. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, doplnenie škol. nábytku

7 254,72 Eur

26. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

22. 07. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_2

10 833,33 Eur

25. 07. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, hygienický náter_3

4 399, 68 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk

06. 05. 2019

Výzva na predloženie ponuky, výmena PVC krytín

16 765,42 Eur

09. 05. 2019 do 10.00 hod.

Ing. Oľga Štrbová

0904773200

str@1sjs.sk


Verejné obstarávanie

do roku 2017

– objednávky, zmluvy, faktúry, verejné súťaže do roku 2017

 


do roku 2017