• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Taliansky Jazyk

Požívané učebnice

  1. ročník: Nuovo Espresso 1 L 1 -10
  2. ročník: Nuovo Espresso 2 L 1 - 7
  3. ročník: Nuovo Espresso 3 L 1 - 5
  4. ročník: Nuovo Espresso 3 L 6 -10

Udržiavací ročník B2: In italiano   L 14-21

Prípravkový ročník: archív vyučujúceho

Konverzačný ročník B2: Qua e la per l´Italia  L 1 - 10

Konverzačný ročník C1: Nuovo Espresso 5   


Požívané učebnice

Kontakty, vyučujúci

Mgr. Katarína Žabková, zab@1sjs.sk


Kontakty, vyučujúci