• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nemecký jazyk

Popis kurzu X

Naša škola má licenciu Goethe Inštitútu v Mníchove na prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1 (ZD) a Goethe-Zertifikat C1 .

Popis kurzu X

Používané učebnice, nemecký jazyk

Používané učebnice v školskom roku 2019/2020:

1. ročník Schritte international 1: 1.-7. lekcia
Schritte international 2: 8.-10. lekcia
2. ročník Schritte international 2: 10.-14. lekcia
Schritte international 3: 1.-7. lekcia
3. ročník Themen aktuell 2: 6.-10. lekcia
Schritte international 5: 1.-4. lekcia
4. ročník Schritte international 5: 5.-7. lekcia
Schritte international 6: 8.-14. lekcia
+ ZD materiály
1. ročník vyššieho kurzu Sicher B2
2. ročník vyššieho kurzu Sicher C1
+ C1 materiály
Konverzačný kurz podľa dohody s vyučujúcim

 

Komunikatívna gramatika stredného stupňa:

Dreyer-Schmitt: Lehr-und Ubungsbuch der deutchen Grammatik
Kanisová - Richter: Sprache im Alltag

Komunikatívna gramatika vyššieho stupňa:
Hall-Scheiner: Ubungsgrammatik fur Fortgeschrittene
Deutchlend Spiegel
H. Föeldek: Sag´s besser!
Kanichová-Vlčková: Deutschlandspiegel       

C1: EM Abschluss 1-10 lekcia + C1 materiály

Kurz konverzačný: EM Bruckenkurs: 1-10 lekcia

Prípravný kurz na všeobecnú štátnicovú skúšku:

Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí
Justová – Valešová: Deutsche Literatur Fürs Abitur
Bok-Pfeiferová-Štetinová: Čítanka nemeckých literárních textú, Dejiny Nemecka                                       

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku prekladateľskú:

Vilikovský: Preklad ako tvorba
Popovič: Teória umeleckého prekladu
Hochel: Preklad ako komunikácia       
Hečko: Dobrodružstvo prekladu
Hrdlička: Translatologický slovník, jazykovedné diela z oblasti štylistiky, syntaxe a lexiky, z dejín vývinu slovenského a nemeckého jazyka

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku tlmočnícku:

Nováková: Tlmočenie, teória, výučby, prax
Nováková: Simultánne a konzekutívne tlmočenie
Keprtová: Německo-český tématický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad
Keniš: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia


Používané učebnice, nemecký jazyk