• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nemecký jazyk

Popis kurzu X

Naša škola má licenciu Goetheho Inštitútu na vykonávanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 a Goethe-Zertifikat C1.


Popis kurzu X

Používané učebnice, nemecký jazyk

Používané učebnice v školskom roku 2019/2020:

1. ročník

Schritte international 1 neu: 1.-7. lekcia

Schritte international 2 neu: 8.-11. lekcia

2. ročník

Schritte international 2: 12.-14. lekcia

Schritte international 3: 1.-7. lekcia

Schritte international 4: 8. lekcia

3. ročník

Schritte international 4: 9.-14. lekcia

Schritte international 5: 1.-5. lekcia

4. ročník

Schritte international 5: 6.-7. lekcia
Sicher! B2.1: 1. – 6. lekcia

Cvičný materiál ku skúške

Goethe-Zertifikat B1
1. ročník vyššieho kurzu

Sicher! B2.2: 7. – 12. lekcia

Cvičný materiál ku skúške              

 Goethe-Zertifikat B2

2. ročník vyššieho kurzu

Sicher! C1.1

Cvičný materiál ku skúške

Goethe-Zertifikat C1
Konverzačný kurz

po 5. ročníku: Erkundungen B2

po 6. ročníku: Sicher! C1.2

Erkundungen C1 (vybrané kapitoly)
Prípravný kurz na certifikát C1

Sicher! C1.2

Cvičný materiál ku skúške

Goethe-Zertifikat C1

 

Komunikatívna gramatika stredného stupňa:

Dreyer-Schmitt:          Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik
Kanisová - Richter:    Sprache im Alltag

 

Komunikatívna gramatika vyššieho stupňa:

Hall-Scheiner:    Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Deutsch perfekt  

Föeldek: Sag´s besser!

Das Oberstufenbuch – vybrané kapitoly

Erkundungen C1, C2 – vybrané  kapitoly

C1: EM Abschluss 1. - 10. lekcia + C1 materiály

 

Kurz konverzačný: EM Bruckenkurs: 1-10 lekcia

 

Prípravný kurz na všeobecnú štátnicovú skúšku:

Homolková: Reálie nemecky mluvících zemí

Justová – Valešová: Deutsche Literatur für´s Abitur

Bok-Pfeiferová-Štetinová: Čítanka nemeckých literárních textů,

Keprtová: Německo-český tematický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad                                       

 

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku prekladateľskú:

Vilikovský: Preklad ako tvorba
Popovič: Teória umeleckého prekladu
Hochel: Preklad ako komunikácia       
Hečko: Dobrodružstvo prekladu
Hrdlička: Translatologický slovník, jazykovedné diela z oblasti štylistiky, syntaxe a lexiky, z dejín vývinu slovenského a nemeckého jazyka

 

Prípravný kurz na špeciálnu jazykovú skúšku tlmočnícku:

Nováková: Tlmočenie, teória, výučby, prax
Nováková: Simultánne a konzekutívne tlmočenie
Keprtová: Německo-český tématický slovník pro konverzaci, tlumočení a překlad
Keniš: Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia


Používané učebnice, nemecký jazyk