• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Jazykové kurzy a štátne jazykové skúšky

ŠJS sa konajú v dvoch termínoch:

v jarnom pre interných poslucháčov prípravných kurzov na

  • základnú,
  • všeobecnú,
  • odbornú a
  • špeciálnu ŠJS

v jesennom pre externých záujemcov o ŠJS; uzávierka prihlášok je vždy 16. septembra.

 

Úvodné informácie:

 

Informácie a sylaby o základnej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie a sylaby o všeobecnej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie odbornej štátnej jazykovej skuške:

 

Informácie špeciálnej štátnej jazykovej skuške:

 

Podrobné informácie o ŠJS sú vypracované osobitne a záujemcom ich vydá kancelária školy.

Formuláre prihlášok na štátnice vo formáte DOC na stiahnutie:

Formuláre prihlášok na štátnice vo formáte PDF na stiahnutie:

 

Licenčné medzinárodné skúšky z nemeckého jazyka ZD, C1,  ZOP a KDS a z anglického jazyka  môžu absolvovať interní aj externí záujemci. K týmto skúškam vedieme i kurzy. Vedieme i kurzy k medzinárodným skúškam španielčiny

 

Poplatok za štátne jazykové skúšky, platný od 01. 01. 2013:

  • 88,- € – základná ŠJS – externí poslucháči,    60,- €interní poslucháči
  • 108,- € – všeobecná a odborná ŠJS – externí poslucháči,    88,- interní poslucháči
  • 135,- € – špeciálna ŠJS – externí poslucháči,    115,- interní poslucháči