• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

1. ročníky

Prijímanie poslucháčov do 1. ročníkov pre školský rok 2019/2019

Informácie o prijímaní poslucháčov do ostatných ročníkov nájdete v sekcii “Ostatné ročníky.”

 

Termíny a podmienky zápisu do 1. ročníkov 2019/2020

Na Vazovovej 14 sa zapisujú 1. ročníky kurzov anglického, nemeckého  a holandského jazyka, ktoré tam prebiehajú.

Na Palisádach 38 sa zapisujú v tom istom čase kurzy Aj a Nj, ktoré tam prebiehajú, a všetky ostatné jazyky. Kurzy budú mať miesto vyučovania uvedené v rozvrhu a dozviete sa ich pri zápise.

Zápis do 1. ročníkov kurzov, v ktorých budú po termíne zápisu voľné miesta, pokračuje od 31. 5. do  28. 6. 2019 na Palisádach 38 a Vazovovej 14  v KANCELÁRII  ŠKOLY na 1. poschodí v pracovných dňoch.

Vekový limit: 15 rokov k 31. 12. 2019.
Priniesť: občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti, napr. pas.
Osobné údaje sa spracuvávajú podľa zákona č. 245/2008 Z.z..

Vybratý vyučovací čas je záväzný. Neskoršie prestupy nie sú možné. Študentom a pedagógom v prípade kolízie školského rozvrhu s naším kurzom poskytujeme v september/október hosťovacie povolenia (HP) – viď . informačný letáčik školy.

Nárok na zľavu pri zápise neexistuje. Je možné platiť platobnou kartou v kancelárii školy alebo poštovou poukážkou na pošte, prípadne bankovým prevodom (avízo) do troch dní od zápisu. Dlhšie miesto nerezervujeme. Neskorší nástup oznámiť škole písomne, napr. e-mailom, .

O prípadné zrušenie zápisu je treba požiadať písomne do 30.9.2019.

Poplatok pre seniorov uplatňujeme len v seniorských kurzoch mimo hlavný vyučovací čas, t.j. 9.30 – 13.50, dolná veková hranica 55 rokov k 1.9.2019.

Pozrite si tiež Cenník kurzov a poplatky.

 

Ponuka jazykov a vyučovacích časov 1. ročník, šk.r. 2019/2020 

ANGLICKÝ JAZYK – vyučovanie a zápis na Palisádach 38 

Ponuka kurzov:

Vyučovacie dni Vyučovacie hodiny Počet hodín Zápis v čitárni
       
Pondelok a štvrtok 15.30 – 17.00 2 × 2 hod  
Pondelok a štvrtok 17.10 – 18.40 2 × 2 hod  
Pondelok a štvrtok 18.50 – 20.15 2 × 2 hod  
Streda 8.00 – 11.10 1 × 4 hod  
Pondelok 15.30 – 18.40 1 × 4 hod  
Utorok 17.10 – 20.15 1 × 4 hod  
       
Streda 17.10 – 20.15 1 × 4 hod  
Piatok 15.30 – 18.40 1 x 4 hod   
Piatok – kurz pre seniorov 9.30 – 11.50 1 × 3 hod  
       

 

ANGLICKÝ JAZYK – vyučovanie a zápis na Vazovovej 14

Ponuka kurzov:

Kód kurzu
Vyučovacie dni Vyučovacie hodiny Počet hodín
       
  pondelok a streda 15.30 – 17.00 2 × 2 hod
  utorok – štvrtok 18.50 – 20.15 2 × 2 hod
  streda 15.30 – 18.40 1 × 4 hod
  utorok 17.10 – 20.15 1 × 4 hod
  utorok 14.40 -17.00 1 x 3 hod
  piatok 8.30 – 11.40 1 × 4 hod
       

 

NEMECKÝ JAZYK vyučovanie a zápis na Palisádach 38

Kód kurzu
Vyučovací deň
Vyučovací čas
Počet hodín
  pondelok a štvrtok 15.30 – 17.00 2 × 2 hod
  pondelok a štvrtok 17.10 – 18.40 2 × 2 hod
  pondelok a štvrtok 18.50 – 20.15 2 × 2 hod
  utorok 17.10 – 20.15 1 × 4 hod
  intenzívny utorok-piatok  8.00 – 11.10 4 × 4 hod
  štvrtok -seniori 9.30 – 11.50 1 × 3 hod
       
  Fínsky jazyk    
  pondelok a štvrtok 17.10 – 18.40  
  Švédsky jazyk    
  pondelok a štvrtok 18.50 – 20.15  
       

 

NEMECKÝ JAZYK – vyučovanie a zápis na Vazovovej 14

Kurz:

Kód kurzu
Vyučovacie dni Vyučovacie hodiny Počet hodín
  pondelok a streda 15.30 – 17.00 2 × 2 hod
  utorok – štvrtok  15.30 – 17.00 2 × 2 hod
  streda 9.30 – 11.50 1 × 3 hod
       
       
  Holandský jazyk    
       

 

Odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov – zápis na Palisádach

Učebnice: Fj – ECHO; Šj – PRISMA, EMBARQUE; Tj – ESPRESSO, ostatné jazyky na zápise, resp. na prvej vyučovacej hodine

 

Jazyk FRANCÚZSKY

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok a štvrtok   18.50 –  20.15 2 × 2 hod
 Streda  18.00 –  20.15 1 × 3 hod
Piatok  16.20 – 18.40 1 × 3 hod
     

 

Jazyk ŠPANIELSKY

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok a štvrtok 17.10 – 18.40 2 × 2 hod
Štvrtok 15.30 – 18.40 1 × 4 hod
Streda 16.20 – 18.40 1 × 3 hod
Utorok a piatok  17.10 – 18.40 2 × 2 hod

 

Jazyk TALIANSKY

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Utorok 17.10 – 19.30 1 × 3 hod
Pondelok a štvrtok 18.50 – 20.15 2 × 2 hod
     

Jazyk RUSKÝ

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Streda 17.10 – 20.15 1 × 4 hod
Pondelok- štvrtok 15.30 – 17.00 2 × 2 hod

 

Jazyk SLOVENSKÝ pre cudzincov

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Utorok 18.00 – 20.15 1 × 3 hod
Streda 9.00 – 12.10 1 x 4 hod
Streda 17.10 – 19.30 1 x 3 hod
Pondelok a streda 9.00 – 11.20 2 x 3 hod
Pondelok a štvrtok 17.10 – 19.30 2 x 3 hod
Utorok a štvrtok 9.00 – 11.20 2 x 3 hod
Utorok a štvrtok 14.40 – 17.00 2 x 3 hod
pondelok až piatok 8.30 – 12.30 5 x 5 hod

 

Jazyk ČÍNSKY 

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok a štvrtok 15.30 – 17.00  2 × 2 hod

  Streda                                                              9.00 11.20                                       1×3 hod

 

Jazyk ARABSKÝ

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok 18.00 – 20.15 1 x 3 hod

 

Jazyk JAPONSKÝ

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok a streda 18.50 – 20.15 2 × 2 hod
Utorok a štvrtok 17.10 – 18.40 2 × 2 hod

 

Jazyk HEBREJSKÝ

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Streda 18.00 – 20.15 1 × 3 hod

 

Jazyk KÓREJSKÝ

 Vyučovacie dni
 Vyučovacie hodiny
 Počet hodín
Pondelok 17.10 – 19.30 1 × 3 hod