• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Úspechy školy

Ocenenie Mgr. Stojke Dubeňovej, zástupkyni riaditeľky pre odbor anglického jazyka

Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdáva ocenenia najlepším zamestnancov župných škôl, ktorých vyberá komisia zložená z poslancov BSK. V priestoroch bratislavského Konzervatória na Tolstého ul. č. 11 dňa 28. 03. 2019 predseda BSK Juraj Droba ocenil 22 zamestnancov župných škôl, medzi ktorými bola aj naša kolegyňa, zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka, Mgr. Stojka Dubeňová, ktorej srdečne gratulujeme!

PhDr. Helena Hanuljaková ocenená medailou sv. Gorazda

PhDr. Helena Hanuljaková prevzala dňa 31. 03. 2017 z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľkú medailu sv. Gorazda. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch hotela Bôrik. Toto ocenenie dostala p. Hanuljaková za dlhoročnú prácu v Celoštátnej odbornej komisii Olympiády v nemeckom jazyku a mimoriadne výsledky v oblasti práce s talentovanou mládežou v cudzích jazykoch. Gratulujeme!

 

Ocenenie Mgr. Kataríne Žabkovej, zástupkyni riaditeľky pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

Oceňovanie pedagogických zamestnancov, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Jazykovej školy, Palisády 38, sa oslavuje 28. marca pri príležitosti Dňa učiteľov. BSK tak vzdáva poctu tým učiteľom v regióne, ktorí nielen odovzdávajú svoje vedomosti tisíckam študentov, ale ich povolanie sa stalo ich poslaním. A keďže na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK učí mnoho schopných a výnimočných pedagógov, práve 28. marec – Deň učiteľov – poskytuje príležitosť, ako našim učiteľom poďakovať za ich prístup a odhodlanie vychovať zo študentov vzorných krajanov. Spomedzi dvadsiatich učiteľov bola v kategórii najlepší zástupca riaditeľa školy 28. 03. 2009 ocenená aj naša kolegyňa, Mgr. Katarína Žabková, zástupkyňa riaditeľky pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov. K oceneniu srdečne gratulujeme!

PhDr. Helena Hanuljaková ocenená Krížom za zásluhy z rúk nemeckej veľvyslankyne

PhDr. Helena Hanuljaková, dlhoročná prezidentka Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska a prezidentka Svetovej asociácie učiteľov nemeckého jazyka, prevzala dňa 01. 09. 2004 významné ocenenie nemeckého prezidenta – Kríž za zásluhy z rúk nemeckej veľvyslankyne na Slovensku Ute Mayer-Schalburg. Helena Hanuljaková dostala toto významné ocenenie za angažovanosť v oblasti nemeckého jazyka a kultúry.

Rozhovor s PhDr. Helenou Hanuljakovou, riaditeľkou Jazykovej školy

Jej žiaci nemeckého jazyka dosahovali nielen výborné výsledky v škole, ale aj medzinárodné ocenenia v súťažiach, preto dostala ponuku viesť olympiádu v nemeckom jazyku a stala sa predsedníčkou celoštátnej odbornej komisie olympiády cudzích jazykov. Štyri roky bola generálnou tajomníčkou Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka, dnes je jeho prezidentkou. Pre časopis Technológia vzdelávania sa nedávno vyjadrila, že chce aj ako prezidentka slovenskej asociácie učiteľov nemeckého jazyka a germanistov predovšetkým zlepšiť komunikáciu medzi učiteľmi na základných, stredných a vysokých školách. Celý rozhovor zo 17. 08. 2004 je možné prečítať si pod nasledovným linkom:

https://hnporadna.hnonline.sk/vzdelavanie-1/16045-helena-hanuljakova-znamky-nie-su-dolezite-podstatna-je-komunikacia