• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Pedagogickí zamestnanci školy

PRIEZVISKO A MENO

SKRATKA

E-MAIL

1.

Hanuljaková Helena, PhDr.

HAN

helena.hanuljakova@1sjs.sk

2.

Dubeňová Stojka, Mgr.

DUB

stojka.dubenova@1sjs.sk

3.

Markech Ján, PaedDr., PhD., MBA

MAR

jan.markech@1sjs.sk

4.

Žabková Katarína, Mgr.

ZAB

katarina.zabkova@1sjs.sk

 

5.

Bačíková Martina, Mgr.

BAČ

martinabacikova@gmail.com

6.

Baracová Eva, Mgr.

BAR

eva.baracova@gmail.com

7.

Barsiová Beatrix, Mgr.

BARS

beatrix.barsiova@1sjs.sk

8.

Boturová Anna, Mgr.

BOT

aboturova@yahoo.com

9.

Brunnerová Iveta, PhDr.

BRUN

bru@1sjs.sk

10.

Čížková Yvona, PhDr.

ČIŽ

yvona.cizkova@gmail.com

11.

Čonková Jarmila, Mgr.

CON

con@1sjs.sk

12.

Dižová Andrea, Mgr.

DIZ

diz@1sjs.sk

13.

Dvorštiaková Lenka, Mgr.

DVOR

dvor@1sjs.sk

14.

Dumanová Viera, Mgr.

DUM

duma@1sjs.sk

15.

Gáliková Zuzana, Mgr.

GAL

galikova2127@gmail.com

16.

Gergelová Tatiana, Mgr.

GERG

tatianagergelova@gmail.com

17.

Gerulová Viktória, PhDr., PhD.

VGER

ger@1sjs.sk

18.

Gerulová Daniela, Mgr.

GER

dgerulova@hotmail.com

19.

Gschweng Peter, PaedDr.

GSCH

pedroextra@gmail.com

20.

Gogová Katarína, Mgr.

GOG

gog@1sjs.sk

21.

Golonková Katarína, Mgr.

GOL

gol@1sjs.sk

22.

Hanušová Helena, Ing.

HANU

hanu@1sjs.sk

23.

Határová Eva, PhDr.

HAT

hat@1sjs.sk

24.

Hevesiová Danka, Ing.

HEV

hevesiova@hotmail.com

25.

Hoflack Renáta, Mgr.

HOF

renatahoflack@gmail.com

26.

Kisková Mária, PhDr.

MKIS

mkis@1sjs.sk

27.

Kiššová Júlia, PaedDr., PhD.

KISS

julia@stonline.sk

28.

Koreňová Katarína, Mgr.

KOR

katarinakorenova@yahoo.com

29.

Kramarová Marta, Mgr.

KRA

martha.kramarova@gmail.com

30.

Krišková Carmen, PhDr.

KRI

kri@1sjs.sk

31.

Krylova Zuzana, Mgr.

KRY

zzuzana@mail.ru

32.

Kubík Andrej, Mgr.

KUB

kub@1sjs.sk

33.

Kušteková Eva, Mgr.

KUŠ

evakustekova@atlas.sk

34.

Mayerhoffer Martin, Mgr.

MMAY

mmay@1sjs.sk

35.

Mikolajová Viera, Mgr.

MIK

mik@1sjs.sk

36.

Niková Vanda, Mgr.

NIK

nik@1sjs.sk

37.

Offermannová Kristína, RNDr.

OFF

offermann@chello.sk

38.

Pajerová Jana, Mgr.

PAJ

janapd@hotmail.com

39.

Pažin Štefan, Mgr.

PAŽ

stefan.pazin@gmail.com

40.

Polóny Michal, Mgr.

POL

pol@1sjs.sk

41.

Potašová Soňa, Mgr.

POT

pot@1sjs.sk

42.

Rebro Jakub, Mgr.

REB

jakub_rebro@yahoo.com

43.

Reháčková Jozefína, Mgr.

REH

nikita.tarakan@gmail.com

44.

Šandorová Andrea, Mgr.

SAN

asan@1sjs.sk

45.

Šimovičová Mária, Mgr.

ŠIM

mariasimovic@gmail.com

46.

Tomanová Andrea, Mgr.

TOM

exn@pobox.sk

47.

Vargová Ľubica, PhDr.

ĽVAR

vargova.luba@gmail.com

48.

Vaškaninová Katarína, PhDr.

VAŠ

katka.vaskaninova@gmail.com

49.

Voltner Milivoj, Mgr.

VOL

vol@1sjs.sk

50.

Vrábelová Mária, PhDr.

VRA

ansicka@yahoo.com

51.

Žitná Eva, PhDr.

EZIT

ezittna@gmail.com

52.

Žitná Mária, PhDr.

ŽIT

zit@1sjs.sk

  Externisti:

1.

Cristina Simón Alegre, Mgr.

 

csimon.84@hotmail.com

2.

Bíleková Mária, Mgr.

 

mbilekova@hotmail.com

3.

Braxatoris Martin, Mgr., PhD.

 

martin.braxatoris@gmail.com

4.

Braxatorisová Anita, Mgr., PhD.

 

braxatoris@anitamail.com

5.

Sami Bsoul, Mgr.

 

samibsoul@hotmail.com

6.

Filusová Biana, M.A.

 

biankaf@yahoo.co.uk

7.

Krajčiová Jana, Mgr.

 

ikrajciova@gmail.com

8.

Kôpka František, Mgr.

 

fkopka@gmail.com

9.

Kvapil Roman, PhDr., PhD.

 

romano.kvapil@gmail.com

10.

Antonio de Leon Ortiz

 

antodeleon@msn.com

11.

Bc. Beáta Uhrinová

 

uhrinova.beata@gmail.com

12.

McDaniel Eva, Ing.

 

evamcdaniel70@gmail.com

13.

Beatriz Gómez- Pablos

 

gomezpablos@edu.uniba.sk

14.

Peynsaert William, M.A.

 

william.peynsaert@hotmail.com

15.

Rajnohová Miriam, Mgr.

 

miriam.rajnohova@gmail.com

16.

Strmenská Mária, PaedDr.

 

strmenska@centrum.sk

17.

Šaradinová Katarína, PaedDr.

 

katarinasaradin@yahoo.co.uk

18.

Sejna Andrej, Bc.

 

andrej.sejna@gmail.com

19.

Eunkyung Yang

 

truth0322@hanmail.net

20.

Ondrejkovičová Jelena, Mgr., PhD.

 

jelena.ondrejkovicova@gmail.com

21.

Blažena Halová

 

blazena.halova@mail.t-com.sk