• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nepedagogickí zamestnanci školy

PRIEZVISKO A MENO, TITUL

E-MAIL

1.       

Vanerková Miriam

miriam.vanerkova@1sjs.sk

2.       

Stachová Helena

helena.stachova@1sjs.sk

3.       

Rácová Magdaléna

magdalena.racova@1sjs.sk

4.       

Raitlová Milina

milina.raitlova@1sjs.sk

5.       

Geringová Silvia, Ing.

silvia.geringova@1sjs.sk

6.       

Bielčik Dávid

david.bielcik@1sjs.sk

7.       

Anna Dolinajová

8.       

Ing. Jana Michalíková

Elokované pracovisko Vazovova 14

  9.       

Štrbová Oľga, Ing.

olga.strbova@1sjs.sk

10.   

Jasenovcová Helena, Ing.

11.   

Boršová Eva

eva.borsova@1sjs.sk

12.   

Timotej Štrba

–