• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nepedagogickí zamestnanci školy

PRIEZVISKO A MENO

SKRATKA

E-MAIL

1.

Vanerková Miriam

VAN

van@1sjs.sk

2.

Stachová Helena

STA

sta@1sjs.sk

3.

Rácová Magdaléna

RAC

rac@1sjs.sk

4.

Raitlová Milina

RAI

rai@1sjs.sk

5.

Boršová Eva

BOR

bor@1sjs.sk

6.

Križankovičová Ernestína, Ing.

EKRI

e.krizankovicova@stonline.sk

7.

Bielčik Dávid

BIE

bie@1sjs.sk

Vazovova 14

8.

Štrbová Oľga, Ing.

STR

str@1sjs.sk

9.

Jasenovcová Helena, Ing.

 

10.

Kováčová Gabriela