• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Nepedagogickí zamestnanci školy

PRIEZVISKO A MENO

SKRATKA

E-MAIL

1.

Vanerková Miriam

VAN

miriam.vanerkova@1sjs.sk

2.

Stachová Helena

STA

helena.stachova@1sjs.sk

3.

Rácová Magdaléna

RAC

magdalena.racova@1sjs.sk

4.

Raitlová Milina

RAI

milina.raitlova@1sjs.sk

5.

Boršová Eva

BOR

eva.borsova@1sjs.sk

6.

Ing. Silvia Geringova GER silvia.geringova@1sjs.sk

7.

Bielčik Dávid

BIE

david.bielcik@1sjs.sk

Vazovova 14

8.

Ing. Oľga Štrbová

STR

olga.strbova@1sjs.sk

9.

Ing. Helena Jasenovcová

10.

Gabriela Kováčová