• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Riaditeľské voľno, 14. 09. 2020

Riaditeľské voľno, 14. 09. 2020

Oznamujeme poslucháčom, že v pondelok, 14. 09. 2020, je riaditeľské voľno, v utorok, 15. 09. 2020, je sviatok Sedembolestnej Panny Márie, deň pracovného pokoja. V týchto dňoch bude budova školy zatvorená. Vo vyučovaní sa bude opäť pokračovať v stredu, 16. 09. 2020.

OTVÁRAME aj napriek COVID-19

OTVÁRAME aj napriek COVID-19

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia o štúdium na Jazykovej škole, Palisády 38 a Vazovova 14. Aj napriek stále pretrvávajúcemu ohrozeniu z nového koronavírusu Vám naša škola otvorí svoje brány prezenčnou výučbou v stredu, 02. septembra 2020. Budeme rešpektovať všetky hygienické Continue reading

Začiatok školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení poslucháči, záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole, Palisády 38 a Vazovova 14. Nový školský rok začne v stredu, 02. 09. 2020, v súlade s rozvrhom. Tešíme sa na Vašu účasť.

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat

Vážení záujemcovia o vykonanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat. V školskom roku 2019/2020 sa písomná časť skúšky uskutoční 23. 06. 2020 a ústna časť skúšky 24. 06. 2020, obe v priestoroch školy na Palisádach 38, so začiatkom o 09:00 hod.

Kontaktná Continue reading

Termíny ústnych štátnic

Termíny ústnych štátnic

Záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky oznamujeme termíny písomnej aj ústnej časti skúšky za jednotlivé jazyky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

 

OZNÁMENIE – ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY – jarný termín 2020

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22. 05. 2020  pod č. OLP1420412020 určujem termíny písomnej časti štátnej jazykovej skúšky:

  Continue reading

Prekladateľská a tlmočnícka štátnica

Prekladateľská a tlmočnícka štátnica

Získajte špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z anglického, nemeckého, talianskeho alebo francúzskeho jazyka v odbore prekladateľskom, resp. z anglického a nemeckého jazyka v odbore tlmočníckom. Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vydané Jazykovou školou, Palisády 38 je akceptované na univerzitách Continue reading

Príhovor poslucháčom 1ŠJŠ

Príhovor poslucháčom 1ŠJŠ
Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku sa v budovách Jazykovej školy nevyučuje. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem oboznámiť s niektorými informáciami a pokynmi:
 
1. Uzavretie škôl a súbežné zavedenie Continue reading