• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Úhrada za kurz, školský rok 2020/2021

Platí od 01. 09. 2020

(zápisné + školné = úhrada)

 

Počet  hodín/   týždeň

Zápisné ročne €

Žiaci ZŠ a  polročne €

VŠ – denné  štúdium polročne €

MD, Continue reading