• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Ceny pre žiakov základných a stredných škôl po zadaní kupónu v eShop-e:
Cena-Ziaci-2020

Ceny pre študentov vysokej školy/univerzity, rodičov na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidných dôchodcov po zadaní kupónu v eSHOP-e:
Cena-VS-MD-RD-ID-2020