• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vážení poslucháči, ctení záujemcovia:

  • ak ste žiakom základnej a strednej školy, vložte nasledovný kupón: Cena-Ziaci-2020
  • ak ste študentmi vysokej školy/univerzity, rodičia na rodičovskej/materskej dovolenke, alebo invalidní dôchodcovia, vložte nasledovný kupón: Cena-VS-MD-RD-ID-2020

 

Pred kúpou 1. ročníka nie je potrebné absolvovať online zaraďovací test. Pred kúpou druhých a vyšších ročníkov záujemca absolvuje online zaraďovací test. Na základe výsledkov, ktoré zašle na adresu: onlinetest@1sjs.sk si kúpi kurz na príslušnej úrovni príslušného ročníka.

Učitelia zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja si v rámci projektu jazykového vzdelávania učiteľov nekupujú kurz cez eShop, ale sa ohlásia priamo u svojho vyučujúceho.

Upozorňujeme, že pri každej objednávke je uložená aj IP adresa objednávateľa, aby v prípade podvodných aktivít bolo možné vyhľadať páchateľa!

Ceny kurzov platia na daný polrok školského roka.

Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Sumár košíka

Medzisúčet 0.00 
Cena spolu 0.00