• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Používané učebnice

1. ročník 3 h/4h Hovorme spolu po slovensky! A L1-5
1. ročník 6 h Hovorme spolu po slovensky! A
1. ročník 25 hod Hovorme spolu po slovensky! A / Hovorme spolu po slovensky! B1, B2

2. ročník 3h/4h 3,2,1 Slovenčina Continue reading

Používané učebnice

1. ročník Minna no Nihongo L 1 – 16
2. ročník Minna no Nihongo L14- 32
2.+ ročník Minna no Nihongo L33 -50
3. ročník Čúkjú he Ikó

1. vyšší ročník Minna no Nihongo Čukjú

Konverzačný ročník B1-B2 archív učiteľa Continue reading

Deň otvorených dverí 2.ročník

Deň otvorených dverí 2.ročník

Deň otvorených dverí 2.ročník, 14-20.október 2019 Bratislava

Možnosť bezplatne navštívíť kurzy španielskeho jazyka pre širokú verejnosť .

Kurzy španielskeho jazyka

Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky

321 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o jazykovej škole

Príloha k vyhláške č. 321/2008 Z. z.

SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje obsah a rozsah skúšok, postup pri vykonávaní Continue reading

Základná štátna jazyková skúška – Anglický jazyk

Objednávky