• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

16. 11. 2020 – zrušené riaditeľské voľno

Vážení poslucháči, pôvodne plánované riaditeľské voľno na pondelok, 16. 11. 2020, sa z dôvodu stále pretrvávajúcej mimoriadnej situácie ruší. V daný deň bude prebiehať riadne distančné vyučovanie. Tešíme sa na Vašu účasť.