• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Otvárame kurz arabského jazyka!

Od 01. októbra sa s nami môžete naučiť arabský jazyk, ktorého kurzy budeme realizovať v budove elokovaného pracoviska Vazovova 14 vždy v utorky, 17:10 – 19:30. Pre viac informácii kontaktujte zástupkyňu, PhDr. Viktóriu Gerulovu, PhD. viktoria.gerulova@1sjs.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť!