• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020