• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Organizácia skúšok počas mimoriadnej situácie

Vzhľadom na neustále pretrvávajúci mimoriadny stav zverejňujeme organizačné odporúčania pri realizácii jazykových skúšok.