• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

ONLINE TESTY

 

Vážení záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole, Palisády 38. Vítame Vás v sekcii online zaraďovacieho testovania našej internetovej stránky, ktoré Vám pomôže pri zadefinovaní konkrétneho stupňa Vašej jazykovej úrovne a následnom zvolení si zodpovedajúceho kurzu. Nižšie nájdete zoznam jazykov a príslušnú úroveň v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Postupujte podľa informácií, ktoré sú pre každý jazyk špecifické. Nasledujúca tabuľka Vám pomôže pri prepojení výsledkov Vášho online testu s našou ponukou jazykových kurzov, ktorú nájdete na internetovej stránke školy v sekcii “Rozvrh hodín”. Na základe dosiahnutej úrovne si môžete vybrať navrhovaný ročník, resp. si upevniť gramatiku a lexiku dosiahnutej úrovne. Želáme Vám veľa úspechov a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami v jazykových kurzoch našej školy!

 

DOSIAHNUTÁ ÚROVEŇ V ONLINE TESTE

NAVRHOVANÝ ROČNÍK

NAVRHOVANÝ ROČNÍK PRE POSLUCHÁČOV, KTORÍ SI CHCÚ UPEVNIŤ GRAMATIKU A LEXIKU na dosiahnutej úrovni

s jazykom začínam bez akýchkoľvek znalostí, som absolútny začiatočník, nepotrebujem testovanie

1.

A1

2.

A2

3.

2.

B1

4.

3.

B2

1.vyšší  (5.)

4.

B2+

a. 2.vyšší  (6.)

b. prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

1.vyšší ( 5.)

C1, C2

a. prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS)

b. prípravný ročník na  odbornú ŠJS.,

c. prípravný ročník na  prekladateľskú/tlmočnícku ŠJS

a. 2.vyšší (6.)

b. prípravný ročník na

        základnú ŠJS

 

 

Nemecký jazyk:

 1. Na vypracovanie testu si odporúčame vyhradiť približne 20-30 minút času.
 2. V nižšie uvedenej tabuľke si vyberte konkrétnu úroveň, ktorú si chcete otestovať.
 3. Test spustíte buď nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača, alebo podržaním klávesy CTRL + súčasným kliknutím na konkrétny link.
 4. Následne sa otvorí stránka testu s úvodnými informáciami, na spodnej časti ktorej sa nachádza sivo (úrovne A1 – B1), resp. červeno (úrovne B2 – C1) sfarbená možnosť „Test starten“, na ktorú je potrebné kliknúť, čím sa spustí samotný test.
 5. V hornej časti okna sa nachádza numerická škála otázok testu. Jednotlivé úrovne môžu pozostávať z 25 (úrovne B2 – C1) alebo z 48 (úrovne A1 – B1) otázok.
 6. Pozorne si prečítajte otázku a k nej prislúchajúce možnosti odpovede. Keď chcete prejsť na ďalšiu otázku, vyvoláte ju kliknutím na číslo 1-48 v hornej časti testového poľa, resp. presúvaním sa šípkovými kurzormi. Ak neviete odpovedať, otázku preskočte.
 7. Po zodpovedaní všetkých otázok zvoľte sivo sfarbenú možnosť „Test beenden“ (ukončiť test), ktorá sa nachádza na spodnej časti testu.
 8. Následne kliknite na tlačidlo „Ergebnis senden“ (zaslať výsledok) a dostanete sa k formuláru, ktorý vyplňte a pošlite na mailovú adresu: jan.markech@1sjs.sk
 9. Test nemusíte ukončiť celý, iba po úroveň vašich vedomostí. Buďte čestní a úprimní.
 10. Následne Vás budeme kontaktovať s odporúčaním konkrétneho kurzu.

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

nemecký

A1.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a11

Ján Markech

jan.markech@1sjs.sk

A1.2

A2.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a21

A2.2

B1.1

https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=b11   

B1.2

B2.1

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=b21

B2.2

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=b22

C1.1

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=c11

C1.2

https://www.hueber.de/sicher/oet?niveau=c12

 

 

Anglický jazyk:

 1. Poslucháči, ktorí sú úplní začiatočníci, test neabsolvujú. Prihlasujú sa na kurzy do 1.ročníka. Môžu si vybrať podľa počtu hodín (3 alebo 4 hodiny týždenne), podľa dní a vyučovacieho času.
 2. Poslucháči, ktorí sa považujú za falošných začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých a svoju úroveň odhadujú ako A1, A1+, A2, B1 a B1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, si v rámci online testovania napíšu zaraďovací test (placement test), ktorý im na záver vyhodnotí skóre dosiahnutých bodov, a podľa toho aj úroveň. Zaraďovacie testy, ktoré sú na vyššej jazykovej úrovni a pozostávajú z dvoch častí, budú písať aj poslucháči na odhadovaných úrovniach B2, C1 a C2.
 3. V nižšie uvedenej tabuľke si vyberte konkrétnu úroveň, ktorú si chcete otestovať.
 4. Informácia o dosiahnutej úrovni Vám pomôže pri zvolení si správneho ročníka jazykového kurzu, pričom Vám môže pomôcť aj prevodová tabuľka (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku), ktorá sa nachádza v úvode sekcie online testovania.

AK JE VAŠA ÚROVEŇ NIŽŠIA AKO B2

 1. Ako postupovať pri písaní online zaraďovacieho – placement testu, ak je Vaša úroveň nižšia ako úroveň B2? Test spustíte nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača. Link pre odhadované úrovne A1+, A2, B1 a B1+ je https://www.englishtag.com/tests/level_test.asp
 2. Test má 50 položiek a dĺžka jeho trvania je maximálne 30 minút. Na konci testu sa Vám objaví nápis Test result, na ktorý kliknete a objaví sa Vám výsledok, teda zaradenie do príslušnej úrovne.
 3. Výsledok skopírujte stlačením CTRL+C, alebo stlačením prt sc (print screen), ktorý vložíte do mailu stlačením CTRL+V.
 4. V prípade, že ste si podľa dosiahnutého výsledku, našej prevodovej tabuľky (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku) a nášho rozvrhu premysleli, na ktorý kurz chcete nastúpiť, môžete zrealizovať jeho nákup cez e-shop. Potom pošlite informácie o výsledku a zvolenom kurze na mailovú adresu zástupkyni anglického oddelenia p. S. Dubeňovej – stojka.dubenova@1sjs.sk. Ak sa nebudete vedieť rozhodnúť, pani zástupkyňa Vám na základe výsledku poradí.
 5. Ak by Váš výsledok bol B2 alebo C1, môžete postupovať podľa inštrukcií nižšie.

AK JE VAŠA ÚROVEŇ B2, C1 alebo C2

 1. Ak je Vaša úroveň B2 alebo vyššia, čo znamená, že by ste sa mohli prihlásiť napríklad na prípravný kurz na všeobecnú štátnicu (ďalšie možnosti vidíte v našej prevodovej tabuľke), budete absolvovať dva online testy, ktoré túto úroveň preveria.
 2. Prvý test bude zameraný na gramatiku a slovnú zásobu (trvanie cca 10 minút), druhý test bude zameraný na počúvanie s porozumením (trvanie cca 20 minút).
 3. Test spustíte nakopírovaním a vložením linku do internetového prehliadača: https://www.examenglish.com/leveltest/index.php
 1. Na hornej lište si najprv nájdite Grammar and Vocabulary Test. Po jeho skončení vypíšete svoje meno, priezvisko a mailovú adresu, pričom výsledok Vám okamžite príde na Vami uvedenú adresu. Tým istým spôsobom postupujete pri druhom teste – Listening. Takisto si po jeho skončení vypíšte meno a mailovú adresu, na ktorú Vám príde výsledok. V prípade, že ste si podľa dosiahnutého výsledku, našej prevodovej tabuľky (o tom, ktorá úroveň zodpovedá danému ročníku) a nášho rozvrhu premysleli, na ktorý kurz chcete nastúpiť, môžete zrealizovať jeho nákup cez e-shop. Potom pošlite informácie o výsledku a zvolenom kurze na mailovú adresu zástupkyni anglického oddelenia p. S. Dubeňovej – stojka.dubenova@1sjs.sk. Ak sa nebudete vedieť rozhodnúť, pani zástupkyňa Vám na základe výsledku poradí.                             

    

Želáme GOOD LUCK pri online testovaní a spoliehame sa na Vašu korektnosť.

 

JAZYK

ÚROVEŇ

LINK

KONTAKT

anglický

nižšia ako B2

https://www.englishtag.com/tests/level_test.asp

Stojka Dubeňová

stojka.dubenova@1sjs.sk

B2, C1 alebo C2

https://www.examenglish.com/leveltest/index.php

 

* Online testy ostatných jazykov sa pripravujú, čoskoro ich zverejníme.