• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Prekladateľská a tlmočnícka štátnica

Získajte špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z anglického, nemeckého, talianskeho alebo francúzskeho jazyka v odbore prekladateľskom, resp. z anglického a nemeckého jazyka v odbore tlmočníckom. Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vydané Jazykovou školou, Palisády 38 je akceptované na univerzitách tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike a umožňuje vykonávať učiteľské povolanie vo vyučovaní daného cudzieho jazyka a je relevantným dokladom pri získavaní živnostenského oprávnenia na služby v oblasti cudzích jazykov. Tešíme sa na Váš záujem! Viac informácií: https://1sjs.sk/organizacia-studia/statne-jazykove-skusky/