• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Príhovor pani riaditeľky

Milé poslucháčky, milí poslucháči,

fenomén koronavírusu je tak nový a špecifický, že nie je jednoduché hľadať paralely, z ktorých by sme sa poučili. Sme bližšie k teórii chaosu ako k jasným trendom vývoja. Platí krízový stav do odvolania a celkom iste sa normálna prezenčná výučba v našej škole tak rýchlo neobnoví.

Žiadne zhromažďovanie. Zodpovednosť a disciplína, to sú naše hlavné zbrane v tejto mimoriadnej situácii.

Dovolím si preto apelovať na všetkých, na vyučujúcich i na Vás poslucháčov, aby ste využili túto novú, pre nás nepoznanú situáciu na hľadanie rôznych foriem dištančného jazykového vzdelávania, aby sme čo najviac minimalizovali prípadné škody na vzdelávacom procese. Momentálne sme v zložitej situácii hľadania a realizácie optimálnych a efektívnych prostriedkov výučby.

Nespokojnosť niektorých poslucháčov v tejto súvislosti nie je objektívna a chcela by som zdôrazniť, že táto situácia je pre nás všetkých unavujúca. Napriek tomu Vás prosím o trpezlivosť. Aj keď sa nám nedarí kompenzovať kontaktnú výučbu plnohodnotne, snažíme sa s Vami komunikovať v rámci nových možností. Ak máte ďalšie námety na distančnú výučbu, dajte nám vedieť, radi sa necháme inšpirovať.
Všetci si uvedomujeme, že tak ako sa zmenil náš každodenný pracovný čas, tak sa musí zmeniť aj systém prípravy na dištančné vyučovanie, komunikácie a ovládania technológií v prospech Vás, ktorí ste si našu školu vybrali a ktorí aj v tejto kríze povedia, že si vybrali dobre.
Musíme sa snažiť o to, aby ste nestratili učebné návyky a o to, aby Vaše domáce učebné aktivity mali jednoducho vzdelávací a kultúrny zmysel. Aby ste nezabudli to, čo ste sa v uplynulých dňoch či mesiacoch naučili.
Vedenie školy a vyučujúci zabezpečujú najnutnejšie aktivity aj v tejto výnimočnej situácii. Robíme všetko pre to, aby sa aj Vaše jazykové vzdelávanie úplne nezastavilo.
Som hlboko presvedčená, že táto situácia bude súčasne jeden veľký, zmysluplný a náročný vzdelávací projekt pre nás všetkých. Nepremárnime ho. Jednoducho to chápme ako reformu vzdelávania bez politického pozadia spôsobenú takzvaným zásahom vyššej moci.

Vážení kolegovia, milí poslucháči, priatelia,
nikto z nás dnes nevie, ako dlho bude tento takmer „vojnový“ konflikt trvať, do kedy bude naša škola uzavretá. Jedno je ale isté, musí nás spájať neoblomná viera, že raz túto vojnu musíme vyhrať a škola sa vráti do normálneho života s prezenčnou formou výučby.
Prosím Vás, sledujte informácie našej školy a komunikáciu so svojimi vyučujúcimi. V prípade, že nastane nejaká „prestávka“ v komunikácii, tak to nie je preto, že sa Vám kolegyňa alebo kolega nevenujú, ale môže to byť spôsobené technickými poruchami. Dohodnite sa s vyučujúcim, aká forma učenia by Vám najviac vyhovovala. Určite nájdete optimálne riešenie.
Preto Vás všetkých veľmi pekne prosím, ak zaregistrujete problém komunikácie s vyučujúcim, alebo ak sa Vám zdá aktuálna forma výučby nedostatočná a vyučujúci na Vašu prosbu o zlepšenie stavu neodpovedá, kontaktujte mňa alebo zástupkyne a zástupcu jednotlivých odborov. Máte jednoducho právo na ústretovosť všetkých vyučujúcich a veľmi by ma trápilo, keby ste ju nepociťovali. Aktuálna situácia od nás všetkých vyžaduje veľa práce a robíme všetko pre to, aby sme ju čo najviac zefektívnili. Prajeme si, aby ste sa mali dobre, aby ste boli Vy a Vaše rodiny i Vaši priatelia zdraví.

S úctou

PhDr. Helena Hanuljaková, riaditeľka školy

Príhovor vo formáte PDF nájdete TU.