• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Dôležitý oznam – prerušenie vyučovania!!! Aktualizácia!!!

Dôležitý oznam Prerušenie vyučovania!!!

Jazyková škola, Palisády 38 a jej elokované pracovisko Vazovova 14, Bratislava PRERUŠUJE nariadením Ústredného krízového štábu vyučovanie v kurzoch od pondelka 16. marca 2020 do ODVOLANIA!!! Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Prosíme Vás, sledujte svoje e-mailové schránky, mobilné telefóny a webovú stránku školy. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme priebežne informovať.