• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov BSK

Koordinátorka projektu jazykového vzdelávania učiteľov, zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, PhDr. Eva Žitná, zadávala učiteľom dotazník, ktorého vyhodnotenie nájdete TU.