• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Medzinárodné skúšky – Francúzsky jazyk

Medzinárodné skúšky DELF a DALF sa podľa oznámenia FI zo dňa  30.4.2009 budú konať len v ich inštitúcii.

Toto rozhodnutie bolo prijaté z dôvodu celkovej reorganizácie skúšok.

Z uvedeného dôvodu naša škola od doručenia oznámenia dňa 11.5.2009  viac prihlášky na skúšky neprijíma.

Od septembra 2006 je DELF a DALF zharmonizovaný podľa európskeho referenčného rámca jazykov t. j.

DELF = A1, A2, B1, B2

DALF = C1, C2