• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Používané učebnice

Učebnice

V základných, stredných a vyšších kurzoch, teda v 1. – 6. ročníku v školskom roku 2020/2021 používame učebnice sady English UnlimitedEnglish File. V 7. a vyšších ročníkoch (prípravka na štátne záverečné jazykové skúšky) dostanú poslucháči študijné materiály priamo od vyučujúcich.