• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Oznamy pre poslucháčov

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení poslucháči, záujemcovia o štúdium v Jazykovej škole, Palisády 38 a Vazovova 14. Nový školský rok začne v stredu, 02. 09. 2020, v súlade...

Goethe-Zertifikat

Vážení záujemcovia o vykonanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat. V školskom roku 2019/2020 sa písomná časť skúšky uskutoční 23. 06. 2020 a ústna časť skúšky 24....

Termíny ústnych štátnic

Záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky oznamujeme termíny písomnej aj ústnej časti skúšky za jednotlivé jazyky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizácia skúšok počas mimoriadnej situácie

Vzhľadom na neustále pretrvávajúci mimoriadny stav zverejňujeme organizačné odporúčania pri realizácii jazykových skúšok.  

Rozhodnutie o termínoch a organizácii štátnej jazykovej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

  OZNÁMENIE – ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY – jarný termín 2020   Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo...