• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Vedenie školy

MENO

FUNKCIA

KONTAKT

PhDr. Helena Hanuljaková

riaditeľka

riaditel@1sjs.sk
helena.hanuljakova@1sjs.sk

+421 918 987 483

Mgr. Stojka Dubeňová

zástupkyňa riaditeľky pre odbor anglického jazyka

stojka.dubenova@1sjs.sk

+421 911 588 597

PaedDr. Ján Markech, PhD., MBA

zástupca riaditeľky pre odbor germánskych jazykov
a elokovaného pracoviska Vazovova 14

jan.markech@1sjs.sk

+421 908 162 573

Mgr. Katarína Žabková

zástupkyňa riaditeľky
pre odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov

katarina.zabkova@1sjs.sk

+421 903 588 592