• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Novinky a aktuality zo života školy

Prijímanie nových poslucháčov do kurzov v 2. polroku

Jazyková škola, Palisády 38 a elokované pracovisko Vazovova 14 prijímajú nových poslucháčov do kurzov v 2. polroku. Pre viac informácií kliknite TU.

Veselé Vianoce!

2. nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu PHIL

V dňoch 23. – 26.10.2019 sa uskutočnilo 2.nadnárodné stretnutie koordinátorov partnerských krajín v rámci projektu PHIL: Promote Healthy Habits and Improve Languages Erasmus+ KA2-4. Stretnutie organizovala stredná zdravotnícka škola CIFP Ánxel Casal – Monte Alto, v meste A Coruna,...

Návšteva učiteľov zo Španielska

V dňoch 18. – 26. 11. 2019 našu školu navštívili španielski učitelia v rámci svojho projektu Erasmus KA1+ MEDAL: Mediation and Updating in Foreign Languages. Cieľom tejto návštevy (Job Shadowing) bola výmena skúsenosti v oblasti vyučovania cudzích jazykov, spôsobu...

Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov BSK

Koordinátorka projektu jazykového vzdelávania učiteľov, zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, PhDr. Eva Žitná, zadávala učiteľom dotazník, ktorého vyhodnotenie nájdete TU.

Príprava na medzinárodnú skúšku

PRÍPRAVA NA MEDZINÁRODNÚ SKÚŠKU, trénovanie všetkých 4 zručností, podrobné oboznámenie sa s každou časťou, precvičovanie si testov a cvičných situácií spojených so skúškou. Pre viac informácií kliknite TU.