• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat

Vážení záujemcovia o vykonanie medzinárodných skúšok Goethe-Zertifikat. V školskom roku 2019/2020 sa písomná časť skúšky uskutoční 23. 06. 2020 a ústna časť skúšky 24. 06. 2020, obe v priestoroch školy na Palisádach 38, so začiatkom o 09:00 hod.

Kontaktná Continue reading

Termíny ústnych štátnic

Termíny ústnych štátnic

Záujemcom o vykonanie štátnej jazykovej skúšky oznamujeme termíny písomnej aj ústnej časti skúšky za jednotlivé jazyky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

Termíny štátnych jazykových skúšok, jar 2020

 

OZNÁMENIE – ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY – jarný termín 2020

 

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 22. 05. 2020  pod č. OLP1420412020 určujem termíny písomnej časti štátnej jazykovej skúšky:

  Continue reading

Prekladateľská a tlmočnícka štátnica

Prekladateľská a tlmočnícka štátnica

Získajte špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z anglického, nemeckého, talianskeho alebo francúzskeho jazyka v odbore prekladateľskom, resp. z anglického a nemeckého jazyka v odbore tlmočníckom. Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške vydané Jazykovou školou, Palisády 38 je akceptované na univerzitách Continue reading

Príhovor poslucháčom 1ŠJŠ

Príhovor poslucháčom 1ŠJŠ
Vážené poslucháčky, vážení poslucháči, vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 na Slovensku sa v budovách Jazykovej školy nevyučuje. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem oboznámiť s niektorými informáciami a pokynmi:
 
1. Uzavretie škôl a súbežné zavedenie Continue reading

Usmernenie k štátnym jazykovým skúškam

Usmernenie k štátnym jazykovým skúškam

Usmernenie pre jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky (ďalej len „jazyková škola“):

 

Prihlášky na jarný termín štátnych jazykových skúšok podávajú uchádzači elektronicky na predpísanom tlačive do 31. Continue reading

Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky

Vážení poslucháči, záujemcovia o štátne jazykové skúšky, štátnice sa v tomto školskom roku, aj napriek opatreniam v súvislosti s novým koronavírusom, uskutočnia. Termín stanovíme, akonáhle budeme vedieť, kedy bude možné pokračovať vo výučbe. Prosíme záujemcov, aby prihlášky s potvrdením Continue reading

2 percentá z dane za rok 2019

2 percentá z dane za rok 2019

Aj tento rok budeme veľmi radi, keď svoje 2% dáte našej “jazykovke” a pomôžete jej stať sa ešte lepšou! Radi by sme Vás radi požiadali o dobrý skutok, a to o darovanie 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Brána jazykov Continue reading