• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Návšteva učiteľov zo Španielska

V dňoch 18. – 26. 11. 2019 našu školu navštívili španielski učitelia v rámci svojho projektu Erasmus KA1+ MEDAL: Mediation and Updating in Foreign Languages. Cieľom tejto návštevy (Job Shadowing) bola výmena skúsenosti v oblasti vyučovania cudzích jazykov, spôsobu fungovania štátnych a verejných vzdelávacích inštitúcii vo vzdelávaní dospelých na Slovensku a v Španielsku, organizácie štúdia, priebehu vyučovania, organizácie skúšok na získanie dokladov o dosiahnutej úrovne a o štátnych jazykových skúškach. Počas návštevy španielski kolegovia navštívili množstvo hodín v rôznych jazykoch: anglický, španielsky, francúzsky a slovenský, kde sa aktívne zapojili do vyučovania a poslucháčom formou videoprezentácií priblížili španielsku kultúru a školu, na ktorej učia. Okrem hospitácii na hodinách naši hostia mali možnosť navštíviť Metodicko – pedagogické centrum v Bratislave, kde sa oboznámili s činnosťou centra a na vlastné oči zažili priebeh atestačných skúšok, zhodou okolnosti aj v anglickom jazyku. Spoznali pamiatky Bratislavy a krásne okolie Malých Karpát, ale taktiež mali možnosť vystúpiť v slovenskom rozhlase v sekcii zahraničné vysielanie v cudzích jazykoch. Nezabudnuteľné spomienky na Slovensko, na Bratislavu a Jazykovú školu, ktoré zachytili na videách a fotografiách budú šíriť na národných a medzinárodných konferenciách v svojej krajine.