• Slovenčina

Palisády 38 a Vazovova 14
Bratislava, 811 06

+421 2 5443 2437
info@1sjs.sk

Konverzačné kurzy

Jazyková škola, Palisády 38, ponúka konverzačné kurzy so zahraničnými lektormi v ruskom a japonskom jazyku. Komunikácia prebieha na referenčnej úrovni B1 – B2. 

Konverzačný kurz_RJ_JJ